Research group Professors Associate Professors Lecturers Assistant Professors
Particle Physics, Theory

KURAMASHI, Yoshinobu
ISHIBASHI, Nobuyuki
ISHIKI, Goro
ISHIZUKA, Naruhito
YAMAZAKI, Takeshi
AKIYAMA, Shinichiro
ASANO, Yuhma
OHNO, Hiroshi
MOHRI, Kenji
Astrophysics, Theory

OHSUGA, Ken MORI, Masao
YAJIMA, Hidenobu
YOSHIKAWA, Kohji
FUKUSHIMA, Hajime
Alexander Y. WAGNER
ASAHINA, Yuta
Nuclear Physics, Theory

NAKATSUKASA, Takashi
YABANA, Kazuhiro
SHIMIZU, Noritaka HINOHARA, Nobuo
SATO, Shunsuke
Condensed Matter Physics, Theory

HATSUGAI, Yasuhiro
OKADA, Susumu
OTANI, Minoru
TOKURA, Yasuhiro
TANIGUCHI, Nobuhiko GAO, Yanlin
HAGIWARA, Satoshi
MARUYAMA, Mina
MIZOGUCHI, Tomonari
YOSHIDA, Kyo
Particle Physics, Experiment

UKEGAWA, Fumihiko HARA, Kazuhiko
TAKEUCHI, Yuji
SATO, Koji HIROSE, Shigeki
IIDA, Takashi
Astrophysics, Observational

KUNO, Nario HASHIMOTO, Takuya
HONDA, Shunsuke
Nuclear Physics, Experiment

ESUMI, ShinIchi
OZAWA, Akira
SASA, Kimikazu CHUJO, Tatsuya MORIGUCHI, Tetsuaki
NIIDA, Takafumi
NONAKA, Toshihiro
Condensed Matter Physics, Experiment

KANDA, Akinobu
MORITOMO, Yutaka
NISHIBORI, Eiji
IKEZAWA, Michio
MORISHITA, Masashi
NOMURA, Shintaro
ONODA, Masashige
HIGASHIYAMA, Kazuyuki
KUBO, Atsushi
KASAI, Hidetaka
KOBAYASHI, Wataru
NIWA, Hideharu
TOMIMOTO, Shinichi
Plasma Physics

SAKAMOTO, Mizuki KARIYA, Tsuyoshi
MINAMI, Ryutaro
YOSHIKAWA, Masayuki
HIRATA, Mafumi
KOHAGURA, Junko
NUMAKURA, Tomoharu
HWANGBO, Dogyun
EMOTO, Kazuma
Biophysics

SHIGETA, Yasuteru
SHOJI, Mitsuo
HORI, Yuta