Research group Professors Associate Professors Lecturers Assistant Professors
Particle Physics, Theory

ISHIBASHI, Nobuyuki
KURAMASHI, Yoshinobu
ISHIKI, Goro
ISHIZUKA, Naruhito
TANIGUCHI, Yusuke
YAMAZAKI, Takeshi
YOSHIE, Tomoteru
ASANO, Yuhma
OHNO, Hiroshi
MOHRI, Kenji
Astrophysics, Theory

UMEMURA, Masayuki
OHSUGA, Ken
MORI, Masao
YAJIMA, Hidenobu
YOSHIKAWA, Kohji
Alexander Y. WAGNER
FUKUSHIMA, Hajime
Nuclear Physics, Theory

NAKATSUKASA, Takashi
YABANA, Kazuhiro
SHIMIZU, Noritaka SATO, Shunsuke
HINOHARA, Nobuo
Condensed Matter Physics, Theory

OKADA, Susumu
TOKURA, Yasuhiro
HATSUGAI, Yasuhiro
TANIGUCHI, Nobuhiko GAO, Yanlin
MARUYAMA, Mina
MIZOGUCHI, Tomonari
YOSHIDA, Kyo
YOSHIDA, Tsuneya
Particle Physics, Experiment

UKEGAWA, Fumihiko TAKEUCHI, Yuji
HARA, Kazuhiko
SATO, Koji IIDA, Takashi
HIROSE, Shigeki
Astrophysics, Observational

KUNO, Nario HASHIMOTO, Takuya
HONDA, Shunsuke
Nuclear Physics, Experiment

ESUMI, ShinIchi
OZAWA, Akira
SASA, Kimikazu CHUJO, Tatsuya NONAKA, Toshihiro
MORIGUCHI, Tetsuaki
NIIDA, Takafumi
Condensed Matter Physics, Experiment

KANDA, Akinobu
NISHIBORI, Eiji
MORITOMO, Yutaka
IKEZAWA, Michio
ONODA, Masashige
NOMURA, Shintaro
MORISHITA, Masashi
KUBO, Atsushi
HIGASHIYAMA, Kazuyuki
KASAI, Hidetaka
KOBAYASHI, Wataru
TOMIMOTO, Shinichi
NIWA, Hideharu
Plasma Physics

SAKAMOTO, Mizuki KARIYA, Tsuyoshi
MINAMI, Ryutaro
YOSHIKAWA, Masayuki
KOHAGURA, Junko
NUMAKURA, Tomoharu
HIRATA, Mafumi
HWANGBO, Dogyun
Biophysics

SHIGETA, Yasuteru SHOJI, Mitsuo
HORI, Yuta