Research group Professors Associate Professors Lecturers Assistant Professors
Particle Physics, Theory 

KURAMASHI, Yoshinobu
ISHIBASHI, Nobuyuki
ISHIKI, Goro
ISHIZUKA, Naruhito
YAMAZAKI, Takeshi
YOSHIE, Tomoteru
  ASANO, Yuhma
OHNO, Hiroshi
MOHRI, Kenji
Astrophysics, Theory 

OHSUGA, Ken
UMEMURA, Masayuki
MORI, Masao
YAJIMA, Hidenobu
YOSHIKAWA, Kohji
  FUKUSHIMA, Hajime
Alexander Y. WAGNER
Nuclear Physics, Theory 

NAKATSUKASA, Takashi
YABANA, Kazuhiro
SHIMIZU, Noritaka   HINOHARA, Nobuo
SATO, Shunsuke
Condensed Matter Physics, Theory 

HATSUGAI, Yasuhiro
OKADA, Susumu
OTANI, Minoru
TOKURA, Yasuhiro
TANIGUCHI, Nobuhiko   GAO, Yanlin
HAGIWARA, Satoshi
MARUYAMA, Mina
MIZOGUCHI, Tomonari
YOSHIDA, Kyo
Particle Physics, Experiment 

UKEGAWA, Fumihiko HARA, Kazuhiko
TAKEUCHI, Yuji
SATO, Koji HIROSE, Shigeki
IIDA, Takashi
Astrophysics, Observational 

KUNO, Nario     HASHIMOTO, Takuya
HONDA, Shunsuke
Nuclear Physics, Experiment 

ESUMI, ShinIchi
OZAWA, Akira
SASA, Kimikazu CHUJO, Tatsuya MORIGUCHI, Tetsuaki
NIIDA, Takafumi
NONAKA, Toshihiro
Condensed Matter Physics, Experiment 

KANDA, Akinobu
MORITOMO, Yutaka
NISHIBORI, Eiji
IKEZAWA, Michio
MORISHITA, Masashi
NOMURA, Shintaro
ONODA, Masashige
HIGASHIYAMA, Kazuyuki
KUBO, Atsushi
KASAI, Hidetaka
KOBAYASHI, Wataru
NIWA, Hideharu
TOMIMOTO, Shinichi
Plasma Physics 

SAKAMOTO, Mizuki KARIYA, Tsuyoshi
MINAMI, Ryutaro
YOSHIKAWA, Masayuki
HIRATA, Mafumi
KOHAGURA, Junko
NUMAKURA, Tomoharu
HWANGBO, Dogyun
EMOTO, Kazuma
Biophysics 

SHIGETA, Yasuteru     HORI, Yuta
SHOJI, Mitsuo